ภาพทะเลสาบสุริยันจันทรา
::: สถานที่: บ้าน > แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

คีย์การเข้าถึงที่ใช้โดยไซต์นี้กำหนดไว้ดังนี้:
Alt + U: ลิงก์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและฟังก์ชันพื้นฐานรวมถึงลิงก์ไปยังหน้าแรกแผนผังเว็บไซต์ฉบับภาษาจีนและส่วนสำคัญของไซต์นี้
Alt + C: เนื้อหาหลักซึ่งให้ข้อมูลหลักของเพจ
  1.  โครงสร้างองค์กรและการแนะนำธุรกิจของสำนัก
  2.  ชั่วโมงบริการที่อยู่และหมายเลขติดต่อของเรา
  3.  แบบฟอร์มใบสมัครทั่วไป
  4.  เคาน์เตอร์ฟังก์ชันเต็มรูปแบบสำหรับการประมวลผลรายการและเอกสารที่ต้องเตรียม
  5.  ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นปกติ