ภาพทะเลสาบสุริยันจันทรา
::: สถานที่: บ้าน > ชั่วโมงบริการที่อยู่และหมายเลขติดต่อของเรา

ชั่วโมงบริการที่อยู่และหมายเลขติดต่อของเรา

本局服務時間、地址及連絡電話
ชั่วโมงบริการที่อยู่และหมายเลขติดต่อของเรา
 
(一)免費服務電話
(1)บริการโทรฟรี
  國稅及地方稅免費服務電話:0800-000321
  บริการโทรฟรีสำหรับภาษีในประเทศและท้องถิ่น: 0800-000321
    接通後:按1─中文服務,按2─英語服務 / 按1─國稅,按2─地方稅 / 按0─本縣市,按3─南投縣
    หลังจากเชื่อมต่อ: กด1─บริการภาษาจีน กด2─บริการภาษาอังกฤษ / กด1─ภาษีแห่งชาติ กด2─ภาษีท้องถิ่น / กด0─ มณฑลเมืองนี้ กด3─เขตหนานโถว
  南投縣地方稅免費服務電話:0800-496969
  บริการโทรฟรีสำหรับภาษีท้องถิ่นในมณฑลหนานโถว:0800-496969
     
(二)總局
(2)สำนักงานใหญ่
  地址:(540-231) 南投縣南投市復興路2號
  ที่อยู่:เลขที่2 ถนนฝู่ซิง เขตหนานโถว เมืองหนานโถว
  服務時間:上午 08:00~12:00 下午 13:30~17:30
  เวลาให้บริการ: ช่วงเช้า 08:00~12:00 ช่วงบ่าย 13:30~17:30
    全功能櫃臺提供中午不打烊服務
    เคาน์เตอร์ฟูลฟังก์ชั่นให้บริการไม่ปิดตอนเที่ยง
  服務電話:(049)2222-121
  บริการโทร:(049)2222-121
   
(三)埔里分局
(3)สาขา ผู๋หลี่
  地址:(545-202) 南投縣埔里鎮中山路二段250號
  ที่อยู่:เลขที่ 250 ถนนจงซานตอน 2 อำเภอผู๋หลี่ เมืองหนานโถว
  服務時間:上午 08:00~12:00 下午 13:00~17:00
  เวลาให้บริการ:ช่วงเช้า 08:00~12:00 下午ช่วงบ่าย 13:00~17:00
    全功能櫃臺提供中午不打烊服務
    เคาน์เตอร์ฟูลฟังก์ชั่นให้บริการไม่ปิดตอนเที่ยง
  服務電話:(049)2982-054
  บริการโทร:(049)2982-054
     
(四)竹山分局
(4)สาขา จู๋ซาน
  地址:(557-017) 南投縣竹山鎮雲林里公所路102號
  ที่อยุ่:เลขที่ 102 ถนน หยุนหลินหลี่กงซ่วอ อำเภอจู๋ซาน เมืองหนานโถว
  服務時間:上午 08:00~12:00 下午 13:00~17:00
  เวลาให้บริการ:ช่วงเช้า 08:00~12:00 ช่วงบ่าย 13:00~17:00
    全功能櫃臺提供中午不打烊服務
    เคาน์เตอร์ฟูลฟังก์ชั่นให้บริการไม่ปิดตอนเที่ยง
  服務電話:(049)2642-053
  บริการโทร:(049)2642-053