ภาพทะเลสาบสุริยันจันทรา
::: สถานที่: บ้าน > ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นปกติ

定期開徵地方稅繳稅期間
ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นปกติ
稅目
รายการภาษี
繳納期間
ระยะเวลาการชำระเงิน
使用牌照稅(自用及營業用車輛上期)
ภาษีใบอนุญาต (งวดก่อนหน้าสำหรับรถใช้งานเองและธุรกิจ)
4月1日起至4月30日
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 30 เมษายน
使用牌照稅(營業用車輛下期)
ภาษีใบอนุญาต (งวดถัดไปของรถธุรกิจ)
10月1日起至10月31日
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ตุลาคม
房屋稅
ภาษีบ้าน
5月1日起至5月31日
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 พฤษภาคม
地價稅
ภาษีที่ดิน
11月1日起至11月30日
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนถึง 30 พฤศจิกายน