ภาพทะเลสาบสุริยันจันทรา
::: สถานที่: บ้าน > เคาน์เตอร์ฟังก์ชันเต็มรูปแบบสำหรับการประมวลผลรายการและเอกสารที่ต้องเตรียม

เคาน์เตอร์ฟังก์ชันเต็มรูปแบบสำหรับการประมวลผลรายการและเอกสารที่ต้องเตรียม

全功能櫃臺辦理項目及應備證件
เคาน์เตอร์ฟังก์ชันเต็มรูปแบบสำหรับการประมวลผลรายการและเอกสารที่ต้องเตรียม
申請項目
แอพลิเคชันโครงการ
ควรเตรียมเอกสาร
全國財產稅總歸戶財產清單
รายการภาษีทรัพย์สินแห่งชาติของทรัพย์สินในครัวเรือน
1.本人臨櫃申請:本人身分證正本及印章(或簽名)
1. สมัครที่เคาน์เตอร์: บัตรประชาชนตัวจริงและประทับตรา (หรือลายเซ็น)
2.委託他人申請:申請人及代理人之身分證及印章,並提供授權書或委任書。代理人請攜帶身分證正本。
2. มอบหมายให้ผู้อื่นสมัคร: บัตรประจำตัวและตราประทับของผู้สมัครและตัวแทนและจัดทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง
3.申請人為未成年人:戶口名簿及未成年人之法定代理人(例如:父母)之身分證與印章。
3. ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์: ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนและตราประทับของตัวแทนตามกฎหมายของผู้เยาว์ (เช่นบิดามารดา)
綜合所得稅各類所得資料清單
รายการข้อมูลภาษีเงินได้แบบเบ็ดเสร็จ
房屋稅稅籍證明
ใบรับรองภาษีบ้านเรือน