Hình ảnh Hồ Nhật Nguyệt
::: Vị trí: Trang Chủ > Tour du lịch trang web

Tour du lịch trang web

Các Khóa Truy cập được sử dụng bởi trang web này được chỉ định như sau:
Alt + U : Các liên kết trang web liên quan và các chức năng cơ bản, bao gồm các liên kết đến trang chủ, sơ đồ trang web, Ấn bản tiếng Trung và các phần chính của trang web này.
Alt + C : Nội dung chính, cung cấp thông tin chính của trang.
  1.  Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ của Cục chúng tôi
  2.  Thời gian, địa chỉ phục vụ và điện thoại liên lạc của Cục chúng tôi
  3.  Đơn đăng ký thường dùng
  4.  Hạng mục thực hiện và giấy tờ cần chuẩn bị tại quầy chức năng toàn diện
  5.  Thời gian nộp thuế của trưng thu thuế địa phương định kỳ