Hình ảnh Hồ Nhật Nguyệt
::: Vị trí: Trang Chủ > Hạng mục thực hiện và giấy tờ cần chuẩn bị tại quầy chức năng toàn diện

Hạng mục thực hiện và giấy tờ cần chuẩn bị tại quầy chức năng toàn diện

全功能櫃臺辦理項目及應備證件
Hạng mục thực hiện và giấy tờ cần chuẩn bị tại quầy chức năng toàn diện
申請項目
Hạng mục đăng ký
應備證件
Giấy tờ cần chuẩn bị
全國財產稅總歸戶財產清單
Danh mục tài sản tổng hộ thuế tài sản toàn quốc
1.本人臨櫃申請:本人身分證正本及印章(或簽名)
1.Đích thân đăng ký tại quầy phục vụ: Bản chính CMT và con dấu (hoặc chữ ký) của đích thân người sử dụng.
2.委託他人申請:申請人及代理人之身分證及印章,並提供授權書或委任書。代理人請攜帶身分證正本。
2.Ủy quyền cho người khác đăng ký: CMT và con dấu của người đăng ký và người được ủy quyền, đồng thời cung cấp Giấy ủy quyền hoặc Giấy ủy thác. Yêu cầu người được ủy quyền mang theo bản chính CMT.
3.申請人為未成年人:戶口名簿及未成年人之法定代理人(例如:父母)之身分證與印章。
3.Người đăng ký là trẻ vị thành niên: CMT và con dấu của người đại diện pháp luật của trẻ vị thành niên và sổ hộ khẩu (ví dụ: cha mẹ).
綜合所得稅各類所得資料清單
Danh mục dữ liệu các loại thu nhập của thuế thu nhập tổng hợp
房屋稅稅籍證明
Giải thích thuế nhà